Ce este un Sistem de Management al Calităţii ?

Sistemul de management al calităţii este un sistem de management orientat către respectarea de către serviciul furnizat către client a tuturor cerinţelor acestuia. Practic, sistemul de management al calităţii este un mod de conducere a organizaţiei orientat către client sau, mai bine zis, orientat spre respectarea, de către serviciul furnizat, a tuturor cerinţelor clientului.

Ce este ISO 9001:2008?
Este un standard internaţional ce conţine criterii pentru documentarea, implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Calităţii. Acest standard este util organizaţiilor ce trebuie să demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse sau servicii care să îndeplinească atât cerinţele clienţilor cât şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile.
Avantajele implementarii sistemului ISO 9001 privind calitatea în management :
Funcţionarea firmei care a implementat sistemul ISO 9001 devine regulamentară, creşte eficienţa;
Procesele sunt mai transparente, munca angajaţilor poate fi urmarită îndeaproape;
Prin asigurarea calitaţii, se reduce atât rebutul cât şi serviciile necorespunzătoare;
Avantaje economice generate de scăderea ponderii produselor defecte, scăderea numărului de clienţi ce migrează către alte companii şi minimizarea nemulţumirilor clienţilor;
Reducerea costurilor;
Responsabilitaţile devin clare şi cunoscute angajaţilor;
Păstrarea poziţiei pe piaţă;
Cucerirea unor noi nişe de piaţă;
Îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţii;
Favorizarea comerţului internaţional cu bunuri si servicii;
Certifică clienţilor faptul că societatea funcţionează pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional.
Ulterior, rentabilitatea firmei creşte.
Aceste avantaje conduc atât către eficientizarea timpului cât şi a resurselor, reuşindu-se astfel mulţumirea pe deplin a tuturor clienţilor companiei Triumf Construct
IMG 5652
Triumf Construct… UN ALT STIL DE VIATA!